Z čeho stavíme

Systémy, z kterých stavíme

Moderní stavební systém

Díky rostoucím nákladům výrobců, prodejců, montážních firem, je současným trendem stavebníků jak snaha o výrobu co nejuniverzálnějších stavebních prvků, které šetří náklady na materiál a čas potřebný k montáži, tak i snaha o zjednodušení a zrychlení montážních prací při zachování přesnosti a kvality provedení.

Doba výstavby rodinného domu ze certifikovaného systému Diffuwall nepřesahuje 6 měsíců od předání stavebního povolení.

Dalším významným faktorem, který zásadně změnil trendy ve stavebnictví jsou neustále rostoucí ceny paliv a energií. Současní stavebníci proto nehodnotí stavbu pouze z pohledu investičních nákladů výstavby, ale posuzují ji také z hlediska nízké energetické náročnosti.

Ekopanel úspěšně vyhovuje oběma uvedeným požadavkům.

Charakterizují ho především následující vlastnosti:

 • atraktivní cena
 • suchá montáž, nízká pracnost a vysoká rychlost zdění
 • žádné speciální nosné konstrukce či speciální stroje, k montáži se užívá běžného spojovacího materiálu a nástrojů
 • povrchové úpravy a montáž zařizovacích předmětů jsou stejné jako u zděných staveb
 • nadprůměrné tepelné a akustické izolační vlastnosti
 • požární odolnost
 • robustní a pevný stavební panel umožňující realizaci samonosných příček, půdních vestaveb a obvodových stěn

Všestranné použití

Rodinné domy s opláštěním z ekopanelů mají na současném trhu významné postavení. Předností je i to, že skladbu obvodové stěny lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektantů nebo investorů.

Ekopanel je kompaktní výrobek na bázi přírodních vláken a stébelnin. Deska o šířce 1,2 m a tloušťce 6 cm je dlouhá od 1,2 do 3,2 metrů podle požadavků projektu nebo stavebníka.

Ekopanel nalézá uplatnění od jednoduchých stavebních úprav a přístaveb až po aplikaci v rozsáhlých veřejných a průmyslových stavbách.

Mezi nejrozšířenější aplikace patří:

 • interiérové stabilní i mobilní příčky
 • řešení stropních podhledů a půdních vestaveb
 • vnější a vnitřní opláštění dřevěných skeletů pro přístavby nebo celé dřevostavby
 • vestavby v průmyslových objektech (např. kanceláře)

Rychlá montáž

Ekopanel lze jednoduše formátovat a opracovávat.

Ekopanely se spojují pomocí šroubů a univerzálních sponek.

Úsporu finančních prostředků přinášejí akustické a tepelné izolační vlastnosti, zejména co se týče požadovaných hodnot tepelného odporu, akustického útlumu a požární odolnosti. U mnohých jiných materiálů je často třeba přijmout dodatečná opatření, která zvyšují investiční náklady.

Pracujeme s materiály firem

Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool
Insowool