Foukané izolace

Celulóza = PŘÍRODNÍ IZOLAČNÍ HMOTA

 

Celulóza – výrobek z přírody. Je hlavní součástí rostlin a stromů a slouží ke stabilizaci buněčných stěn. Celulóza je nejčastěji se vyskytující organickou sloučeninou. Bez celulózy by nebyly stromy. Bez stromů by nebyl papír. Bez papíru by nebyla přírodní tepelná izolace.

ISOCELL je přírodní tepelná izolace z celulózových vláken, která vzniká recyklací čistého, jednodruhového novinového papíru. Díky metodě, kdy se papír nahrubo roztřepí, smísí s minerálními solemi a semele v mlýnu, je celulóza Isocell odolná proti hnilobě a požáru. Výroba probíhá za dodržování nejpřísnějších kritérií kvality ve vlastních výrobních závodech v Rakousku, Belgii, Francii a Švédsku.

 VÍCE informací naleznete na stránkách ISOCELL

Celulóza - Od přírody k tepelné a akustické izolaci

WOODYCELL - přírodní dřevovláknitá foukaná izalace

 

Celulózová izolace je přírodní tepelná izolace z celulózových vláken, vyrobená z čistého, jednodruhového novinového papíru. Základním materiálem je tedy dřevo. Dodaný tříděný papír je nahrubo roztrhaný, smíchaný s minerálními solemi a rozemletý v mlýně. Výroba podléhá nejpřísnějším kritériím kvality v souladu s národními a evropskými technickými směrnicemi a je ověřována vlastním dohledem i dohledem externích subjektů. Celulózová izolace ISOCELL neplesniví, je odolná proti hnilobě a požáru.

Nejlepší tepelně izolační hodnoty:

Celulózová izolace ISOCELL se vyznačuje velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti (AT/EU: 0,038 W/mK, DE: 0,039 W/mK). Nicméně každá izolace je jen tak dobrá, jak dobré je její nejslabší místo. Proto vyplní celulóza ISOCELL i nejužší štěrbiny a zákoutí. Tím vzniká izolační rohož beze spár a tepelných mostů. VICE

Nejlepší ochrana před vysokými teplotami

Vysoká akumulační kapacita celulózové izolace ISOCELL zajistí, aby se sluneční teplo dostávalo do místností výrazně pomaleji než při použití běžných izolačních materiálů. Dokonce i v podkrovních místnostech zůstává příjemně chladný vzduch až do pozdních nočních hodin. VICE

Efektivní a šetrná k životnímu prostředí:

Celulózová izolace ISOCELL chrání životní prostředí už během výroby. Ve srovnání s jinými izolačními materiály má výrazně nižší spotřebu primárních energií: ušetříme šestinu energie ve srovnání s polystyrenem a třetinu ve srovnání se skelným vláknem. VICE

Celulózová izolace šetří čas a peníze

Extrémně nízký koeficient tepelné vodivosti a skutečnost, že materiál nemá tendenci usazovat se i v silnějších vrstvách; speciální systém foukání ISOCELL umožňuje vytvoření kompaktní izolace bez vytváření tepelného rozhraní.

Optimální zvuková izolace

Testy dokazují: Celulózová izolace ISOCELL dosahuje v příčkách až o 7 dB lepší zvukově izolační vlastnosti než běžné vláknité izolační desky. VICE

Vysoká protipožární ochrana budov

Stále častěji se celulózová izolace ISOCELL osvědčuje v porovnání s běžnými izolačními materiály také v protipožární ochraně. To dokládají úspěšně provedené protipožární testy F30 až F90 na stavebních tělesech. Díky klasifikaci EN B-s2-d0 dosahuje celulózová izolace ISOCELL jednoho z nejlepších možných hodnocení, vydávaných pro hořlavé izolační materiály. Zkoušky hoření, prováděné Institutem pro protipožární bezpečnost a výzkum bezpečnosti (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) v Linci i naše vlastní zkoušky hoření prokázaly stejný výsledek. Celulózová izolace ISOCELL nehoří. Dochází pouze k zuhelnatění vnější vrstvy. VICE

Univerzální izolační materiál

Celulózová izolace ISOCELL je univerzálně využitelná. Je vhodná k izolaci podstřešních prostor u šikmých střech, stropů a stěn v posledních patrech nebo jako izolace do vyrovnávacích nádrží, instalačních šachet a klenutých stropů např. v kostelích.

Profesionálně foukaná celulózová izolace

Celulózová izolace ISOCELL funguje velmi jednoduše. Odborník na foukání izolací přijede se svým nákladním autem na stavbu a hned s sebou přiveze všechno, co potřebuje: Stroje na foukání izolace a celulózová vlákna. Stavaři, tesaři nebo sádrokartonáři pro něj všechno potřebné předem připravili. Stroj na foukání izolace ISOCELL zůstává v nákladním automobilu a tam je plněn celulózou. Specialista uvede foukací hadici do požadované polohy a začne pracovat. Celulózová vlákna v konstrukci zplstnatí a vytvoří kompaktní izolační rohož. Ať už podlaha, strop nebo stěna – vždy se jedná o jeden a ten samý výrobek.

tf rolex day date 36mm 118238 mens president bracelet gold tone aaa men china wholesale best quality no tax.supply cheap yidi max cup disposable vape 5200 puffs blueberry ice.